Ailenin Çocukların Eğitimindeki Etkileri

Hepimiz en iyi yerlerde görmek isteriz çocuklarımızı, Peki onların ilgi duyduğu konuları veya eğitim almak istediği bölümler hakkında neler biliyoruz? Çocuklarımızın neye ilgi duyduğunu nasıl anlarız?

Ailenin Çocukların Eğitimindeki Etkileri

Çocukların eğitim tercihinde ebeveyn etkisi büyüktür. Doğduğu andan itibaren yanında olan ve her ihtiyacını karşılayan ebeveynlerinin görüş ve önerileri çocuk için çok fazla anlam ifade etmektedir. Aileler de çocuk eğitiminin önem arz etmesi nedeni ile hiç bir masraftan kaçınmadan yatırımlarını çocuklarının eğitimine yapmaktadır.

EBEVEYNLER İÇİN ÇOCUK EĞİTİMİ

Ebeveynler için çocuğun eğitimi; diğer çocuklara nazaran fark yaratmasını sağlamayı amaçlamaktadır. Eğitim sisteminde bulunan sınavlar çocukları hep daha fazla başarıya itmektedir. Bu da aileleri çocuklarını yarış atı misali sürekli rekabet olan bir ortamda yetiştirmeye yöneltmektedir. Bir çocuğun bütün derslerinin de iyi olması günümüz şartlarında yeterli görülmemektedir.

Çocuk; hem sosyal hem de bilişsel yönden en üst seviyelere taşınmayı amaçlamaktadır. Çocuk bulunduğu ortamın etkisi ile; psikolojik açıdan çeşitli sorunlar yaşamaktadır. Ancak ebeveyn olarak anne ve babalar çocuklarının kaliteli bir yaşam sürmesi için onları yaşadığı coğrafyanın kabul gören mesleklerine itmektedir.

ÇOCUKLAR İÇİN EĞİTİM TERCİHİ

Özellikle ergenlik dönemindeki çocukları anlamak ve onlara arkadaş gibi yaklaşmak önemlidir. Baskı ve anlayışsız davranışlar onları sizden uzaklaştırarak sosyal olarak bir boşluğa sürüklerken aynı zamanda Ailenin çocukların eğitiminde etkisi durumunada olumsuz etki bırakır.

Zekanın ne olduğu konusunda yüzyıllardır süregelen tartışmaları bulunmaktadır.Beynin keşfi arttıkça zeka ile ilgili de çok daha genel geçer doğrular bulunması gerekmektedir.Çoklu zeka kuramı Howard Gardner tarafından zekayı tek bir yetenek olarak görmekten ziyade çeşitli ve özel boyutlardan oluştuğunu önermektedir. Mesela matematik dersinde gördüğü havuz problemini çözen çocuğun, çözmekte zorluk yaşayan bir çocuğa göre daha zeki olduğunu söylemez. Bu durum farklı şekillerde açıklanabilmektedir.

Çocuk probleme farklı bir anlayışla yaklaşabilmektedir. Eğitim şekli çocuğun öğrenme anlayışına hitap etmeyebilir. Gardner insanların çok farklı zeka türlerine sahip olduğunu ileri sürmektedir. Bu zeka türleri;

BEDENSEL ZEKA VE YETENEKLER

Aklın ve vücudun mükemmel bir fiziksel performansla birleştirilerek belli bir amaca yönelik faaliyetlerin sergilenebilmesi yeteneğidir. Bu zekaya sahip kişiler; zihin ve vücut koordinasyonlarını etkili bir biçimde kullanabilmektedir.

ÇOCUKLARDA DOĞA ZEKASI

Doğadaki hemen her canlının yaşamına ilgi duyar. Farklı canlı türlerinin isimlerine karşı dikkatlidir; çiçek türleri, hayvan türleri onlar için çok çekicidir.

RİTMİK ZEKA NEDİR?

Sesler, notalar, ritimlerle düşünme, farklı sesleri tanıma ve yeni sesler, ritimler üretme, ritmik ve tonal kavramları tanıma ve kullanma, çevreden gelen seslere ve müzik aletlerine karşı duyarlı olabilme becerisidir.

KİŞİLER ARASI SOSYAL ZEKA

İnsanlarla birlikte çalışabilme,  dili etkili bir biçimde kullanarak çok farklı karakterlere sahip insanlarla kolaylıkla iletişim kurabilme, insanları yönetebilme, onlarla uyumlu çalışabilme ve insanları ikna edebilme becerisidir.

 ÇOCUKLARIN EĞİTİMİNDE İÇSEL ZEKA

Kendimiz hakkında ki duygu ve düşünceleri şekillendirebilme, yaşamı sürdürebilme ve yaşadıklarımızdan öğrendiklerimizle, hayat felsefemizi oluşturabilme, yaşamımızı bu doğrultuda planlanma, kişisel istek ve hayaller oluşturabilme becerisidir. Bu kuram göz önünde bulundurulduğu taktir de; ebeveynler çocuklarının yeteneklerini ön planda tutarak eğitim tercihini yapmalı ve bu yönde çocuk üzerinde etki kurmalıdır. Hayatının geri kalan kısmını aldığı eğitim neticesinde yaşayacak olan çocukların sevdikleri işi yapmaları sağlanmalıdır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Site haritası yolu gösterir.
Diş Teli Fiyatları | Wifi şifre kırma | Dumpper | Magazin Haberleri