İnşaatların Yapılırken Çıkan Sorunlar

İnşaat mühendisliğinin en önemli özelliği ve görevi sağlam ve can kaybı olmadan, finansal olarak kar amacı güden projeler ortaya çıkarmaktır. Ülkemizde birçok taşerona iş imkânı veren inşaat projeleri ülkemizde finansal olarak önemli bir yer teşkil etmektedir.

İnşaatların Yapılırken Çıkan Sorunlar

İçindekiler

Bu yüzden inşaat projelerinde çıkabilecek sorunların önceden bilinmesi ve gerekli önlemlerin alınması gerekmektedir. İnşaat Mühendisleri Odası’nın hazırlamış olduğu risk yönetimi, ortaya çıkabilecek sorunlar ve çözümleri adlı bildirinin okunması gerekmektedir.

İNŞAAT YAPIMINDA RİSK YÖNETİMİ NEDİR?

Risk kelime anlamıyla ortaya çıkabilecek olaylar olarak tanımlanmaktadır. Yapılacak inşaat projelerinde ortaya çıkma ihtimali olan, sorun teşkil edebilecek durumların araştırılmasına ve ortadan kaldırılması için gerekli önlemlerin alınmasına risk yönetimi denir. Risk yönetiminin belli başlı aşamaları vardır. Risk yönetimi için farklı sistemler ve öneriler ortaya atılmıştır ancak temel olarak; risk oluşturabilecek olayların tanımlanması, olayların analizi, elde edilen bilgilerin değerlendirilmesi ve çözümlemelerin yapılması olmak üzere dört aşamadan oluşmaktadır. Risk yönetimleri için yapılacak olan binalara göre farklı modeller bulunmaktadır. Bu modeller yardımıyla riskler belirlenip çözümlemeler yapılır.

İMO’nun hazırlamış olduğu risk yönetiminde ortaya çıkabilecek sorunları beş temel risk adı altında toplamıştır. Bu beş temel riskler; finansal riskler, yapım aşamasında kaynaklanan riskler, tasarımdan dolayı kaynaklanan riskler, politik olaylardan dolayı oluşan riskler, doğal afetlerin meydana getirebileceği risklerdir. Bu risklerden birinin bile gözden çık edilse sorunlar meydana gelecektir.

 İNŞAAT YAPIM AŞAMASINDA
MEYDANA GELEN SORUNLAR NELERDİR?

Projelendirme yapılırken inşaat yapım aşamasında meydana gelme olasılığı olabilecek sorunlar ciddi önem arz etmektedir. Bunlar; Hava olaylarının engel olması durumunda inşaat yapım işinde meydana gelen aksaklıklardır. Bu durumda sözleşmeler de aksaklıklar ve maliyet de planlanmamış artışlar meydana gelebilir. Oluşabilecek sorunlar sıralamasında ikinci sırada işçilerle ilgi sorunların meydana gelmesi ve büyümesi sonucu grevlerin oluşmasıdır. Proje hatalarından veya işçiliğin iyi yapılmaması sonucunda meydana gelen kalitesiz projenin yeniden yapılması gerekliliği de ortaya çıkabilecek sorunlardan bir tanesidir.

Günümüzde sıklıkla görülen sorunlardan bir tanesi de hırsızlıktır. Bunun sonucunda inşaattan makine veya malzeme çalınması proje yapının aksamasını sağlayabilir. Yönetimde ve organizasyonların yapımında ortaya çıkabilecek hataların meydana getirdiği aksaklıklar ise büyük zaman kaybına neden olabilir. İnşaat yapımında ortaya çıkabilecek en büyük sorunsa iş kazalarıdır. İş kazalarının, can kayıpları gibi ağır sonuçları olabilmektedir. Sonuç olarak inşaat yapımı risk yönetiminin yapılması ve gerekli önlemlerin yapılması şarttır.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site haritası yolu gösterir.