Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Borderline kişilik bozukluğu, psikoloji dünyasında sınır kişilik bozukluğu olarak da biliniyor. Bunun nedeni borderline’ın kişilik bozukluğunun duygularını sınırlarda yaşamasıdır. Ani ruh hali değişimleri gözlenen borderline kişiler ile arasındaki ilişkilerde genellikle düzensiz bir ilişkileri vardır.

Borderline kişilik bozukluğu nedir?

Anlık yaşanan durumlara göre ani ruh hali değişimleri gösterir, bu bazen bir resim, bazen ve genellikle bir müzik olur. Bazen kendisini çok yüksek güçte bir kişiliğe dönüştürürken, başka bir ruh halinde işe yaramaz beceriksiz bir kişiliğe dönüşerek kendisinden bile nefret edebilir.

Borderline kişilik bozukluğunda nadiren görülse de, bazıları bu durumun farkındadır ve kontrol altına alma eğiliminde bulunur. Çok az bir kısım bunu tamamen kontrol altına alırlar ve bunu bir silah olarak kullanırlar.

Borderline da yoğun boşluk duygusu, kendi başına olma kapasitesinin düşük olması, yokluğun işlenmesinde başarısızlık, olası kayba tahammül edememe, yaslanma arayışı, sürekli bir destek ihtiyacı ve en üst düzeyde ebeveyn figürleriyle özdeşim zorlukları ön plana çıkmaktadır. Borderline kişilik bozukluğu hastalarında nesne ve insanlar olarak ayrımlar kesin olarak yapılmaktadır. İyisindir veya kötüsündür, bir şey ya iyidir yada kötü. İleri düzey borderline’lar bu durumu kendi üzerlerinde kurmamak için her zaman arada kalmaya çalışırlar.

Benlik ve üstbenliğin ahlaki değerler birbiriyle çelişmesinden dolayı hastalarda dağınık kimlik bozukluğu da ortaya çıkmaktadır.  Borderline hastalar “tamamen iyi” ve “tamamen kötü” şeklinde bölünmeye uğrar ve iyi kişiyi yüceltirler ve kötü kişiyi atarlar. Mesela yakın oldukları kişiye aynı anda hem bağımlılık hem de düşmanlık hissedebildikleri için bu hastalar kişiler arası düzensiz ilişkilere sahiptirler.

Yalnız kalmayı tolere edemezler. Kişiler arası ilişkilerde saldırganlık sergilerler. Ama genel olarak bir çok kişinin söylemleri üzerine kendine zarar verme eğilimleri bir çok borderline hastasında görülmez. Ani ruh değişimleri ve yücelik duygusuna karşı gelinildiğin de sert davranışlarda bulunulabilir. Kendisini savunmaya geçer ve savaşçı kimlik kendini korumak için karşıya saldırmaya başlar.

Borderline kişilerin güvenleri kırılgandır, hemen herşeyden vazgeçebilirler. Kendilerinden bile. Kendilerine güven duygusunu çabuk kaybedebilir ve kendisini değersiz, zayıf ve kötü hissederler. Bu hislerin dışa vurumu aşırı şiddet ve hırçınlık ile gerçekleşir. Ani değişen ruh halleri anı tepkiler ile şiddet gösterimine yol açabilir. Sizin için normal bir durum borderline için sizden nefret etmesi için yeterlidir.

Reddedilmeye ve başarısız olmaya aşırı katlanılmaz tavırları en belirgin özelliğidir. Onlar için hata yoktur. Başarısızlık yoktur.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Site haritası yolu gösterir.